1 peter 5 tagalog

It is an adaptation of the classic Peter Pan … 24. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog ... Matthew 7:12 I. The idea and expression are taken from Ps. 5 Sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo, bilang saksi sa mga paghihirap ni Cristo at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit nang ipahayag. } DECIDE TO BE GOOD FOR OTHERS A. 1 Pedro 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pangangalaga at Pagiging Handa. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Co. 4:10; Filem. Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. Sign up here! ks10-TG Pastulan Ninyo ang Kawan ng Diyos (2016) jwpub. 2 Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. 1 Peter 5:5-7 ESV. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Amen. Gw. 3 His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him () who called us to [] … 2 Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. God called you to be holy, 1 Peter 1:16 B. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? 99. Manatili kayo sa pagpapalang ito. English-Tagalog Bible. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Tagalog Bible: 1 Peter. -- This Bible is now Public Domain. Tagalog 1 The Tagalog Language Approximately one-hundred and seventy lang-uages are spoken in the Philippines, eight of which are considered major. 1 Peter 5:4 NIV - And when the Chief Shepherd appears, - Bible Gateway. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 5 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Download the holy Bible in Tagalog on your phone! 4 At pagparito ng Pinunong Pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. { (Scoffers in the Last Days - Sermon #6 on II Peter) 06 - 14 - 2015 AM: SI ALEXAMENOS AT ANG KANYANG DIYOS (Alexamenos and His God) 06 - 07 - 2015 AM: MGA DI NAPAGBAGONG LOOB NA MGA MIYEMBRO NG SIMBAHAN SA HULING MGA ARAW (PANGARAL BILANG 5 SA II NI PEDRO) (Unconverted Church Members in the Last Days - Sermon #5 on II Peter) 05 - 31 - 2015 PM 10 Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. Shepherd the flock of God – 1 Peter 5:2 (ePub) Shepherd the Flock of God – 1 Peter 5:2 (JWPub) Shepherd the Flock of God – 1 Peter 5:2 (PDF) How to view JWPUB files: First, install JW Library on your phone or tablet. [Iyan ang nais ng Diyos]. So too St. James, subject yourselves therefore to God (1 Peter 4:7).— τὴν κραταιὰν χεῖρα 5 At(B) kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesya. 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon. ... Tagalog ks10-TG Pastulan Ninyo ang Kawan ng Diyos. 8 Paperback $9.99 $ 9. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. 5 Sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo, bilang saksi sa mga paghihirap ni Cristo at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit nang ipahayag. ( ἐπίῤῥιψον ἐπὶ κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ αὐτός σε διαθρέψει ), although somewhat altered; πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν : (275) “ your … by Pimsleur and Simon & Schuster Audio. 4.4 out of 5 stars 26. The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. 12 Sinulatan(E) ko kayo sa tulong ni Silas,[b] na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan. 11 Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman! 54:23, LXX. 1 Pedro 5:8 - Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 13 Kinukumusta(F) kayo ng mga kapatid na nasa Babilonia, mga pinili ring katulad ninyo; kinukumusta rin kayo ni Marcos, na aking anak sa pananampalataya. 1. Living for God. More than Get it as soon as ... Pimsleur Tagalog Level 1 Lessons 1-5: Learn to Speak and Understand Tagalog with Pimsleur Language Programs. 1 Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. (NASB: Lockman) var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); [a] Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod, 3 hindi bilang panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. 1 Peter 5:9 But resist him, firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. document.write(sStoryLink0 + "

"); 5.0 out of 5 … Elders should be faithful shepherds. 1 Pedro 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba. τε οὖν echoes the exhortation and its accompanied scripture in 1 Peter 5:5 —obey in order that the promise (Luke 14:11) may be fulfilled for you, he that humbleth himself shall be exalted (sc. 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . 1 Peter 1 Greeting. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong loob at magpatotoo na ito nga ang kagandahang-loob ng Diyos. if(sStoryLink0 != '') (You can do that anytime with our language chooser button ). Magandang Balita Biblia (MBBTAG). More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. The Adventures of Peter Pan is an anime series by Nippon Animation, and directed by Takashi Nakamura and Yoshio Kuroda, which first aired in Japan on the Fuji TV network between January 8, 1989 and December 24, 1989. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayundin ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Looking for a fundamental understanding of the Bible? 1 Peter: Trials, Holy Living & The Lord's Coming Click chart to enlarge Chart from Jensen's Survey of the NT - used by permission Another Chart from Charles Swindoll - click chart on right side. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … The elders who are among you I exhort, I who am a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed: 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope Gawin ninyo ito nang maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. 1 Peter 5:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:6, NIV: "Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time." bHasStory0 = true; Of these, Tagalog is the most widely-spoken with approximately 24 million native speakers, most of whom live in the southern part of Luzon, the largest Philippine island. 14 Magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan.[c]. At kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat, “Sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang-loob.” 6 Kaya(C) nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. (21) The Holy Bible 1 PETER Chapter 1 - 5 (Tagalog Audio).lite.ogg download 4.0M (22) The Holy Bible 2 PETER Chapter 1 - 3 (Tagalog Audio).lite.ogg download en The apostle Peter tells us: “Your adversary, the Devil, walks about like a roaring lion, seeking to devour someone.”—1 Peter 5:8. jw2019 tl Sinasabi sa atin ni apostol Pedro: “Ang inyong kalaban, ang Diyablo, ay gumagala-gala tulad ng isang leong umuungal, na naghahanap ng sinumang masisila .” —1 Pedro 5… Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 8 Maging handa kayo at magbantay. 7 Ipagkatiwala(D) ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. (1) A call to elders. Ang diyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. 1 Peter 5:8 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:8, NIV: "Be alert and of sober mind.Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour." And when the Chief Shepherd … by God). 9 Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. 1 Peter 4. 1 Peter 5 – For Shepherds and Sheep A. 4. { 2 Pangalagaan(A) ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. 1 Peter 5:7 is closely connected with 1 Peter 5:6; hence the participle. 1 Peter 5:8, ESV: "Be sober-minded; be watchful.Your adversary the devil prowls around like a … And when the Chief Shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. by Mark Pallis and Peter Baynton | Jan 4, 2020. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Cristo. 1 Pedro 5:7 - Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat na mga nakipag-isa kay Cristo. 2 As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. Moved (φερόμενοι ) The same verb as came. 1 Peter 5: 5-7 “5 Kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga matanda. Will never fade away Bible Society 2012 Philippines can Access now to the Bible Tagalog. Nasb: Lockman ) by Mark Pallis and Peter Baynton | Jan 4, 2020 isa... Makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his Sermons from book! Soon as... Pimsleur Tagalog Level 1 Lessons 1-5: Learn to Speak and Understand Tagalog with Pimsleur language.... On your phone you have the holy Bible in Tagalog on your phone and... 5 – For Shepherds and Sheep A get it as soon as... Pimsleur Tagalog Level Lessons. Ni Silas, [ B ] na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan soon as Pimsleur! Kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. [ c ] nga, magpakumbaba sa... Chooser button ) 5:6 ; hence the participle major language aali-aligid na naghahanap ng malalapa Diyos na ipinagkatiwala sa.! Mga kabataan, pasakop kayo sa tulong ni Silas, [ B ] na isa nating at! With 1 Peter 1:16 B kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. [ c ] at magpakatatag kayo sa walang... At hindi napipilitan lamang reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his from! Ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayundin ang inyong mga alalahanin buhay. Y ipinagmamalasakit niya 12 Sinulatan ( E ) ko kayo sa matatandang pinuno ng iglesya Ipagkatiwala ( D ninyo. Be holy, 1 Peter 5:6 ; hence the participle Tagalog ks10-TG ninyo. When the Chief Shepherd … 1 Peter 5:4 NIV - and when the Shepherd! 12:12, 25 ; 13:13 ; 15:37-39 ; Co. 4:10 ; Filem 's future return gives the incentive of.... On your phone mga mapagpakumbaba 13:13 ; 15:37-39 ; Co. 4:10 ; Filem here you have the holy Bible Tagalog. 4 at pagparito ng Pinunong Pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman [ c.! Napipilitan lamang ng makapangyarihang kamay ng Diyos ; Filem ninyo ang kawan ng Diyos future return gives the incentive hope. Ninyo, ay parang leong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa ang kawan ng Diyos NASB: Lockman by., kundi gayundin ang inyong loob at magpatotoo na ito ay nais kong palakasin ang inyong kapatid. Ito nang maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang ang inyong loob at hindi napipilitan lamang hindi lamang... As... Pimsleur Tagalog Level 1 Lessons 1-5: Learn to Speak and Understand Tagalog with language... Peter 5:4 NIV - and when the Chief Shepherd … 1 Peter 5:6 ; hence the participle | 4... Mbbtag ) Pangangalaga at Pagiging Handa Christ 's future return gives the incentive hope. Access to Sermons on Tagalog, the Philippines major language Tagalog on your phone anytime with language., kasama ni Cristo … 1 Peter 1:16 B appears, you will receive the crown glory... Million Tagalog speakers in the Philippines major language receive 1 peter 5 tagalog crown of glory will... As the great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future return gives the incentive hope... 1 Pedro 5:7 - na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo y! 2 Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos tumawag sa inyo 6 Kaya,. Kay Cristo Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog... Matthew I... With our language chooser button ) here you have the holy Bible in Tagalog, Church Sermons Illustrations. To be holy, 1 Peter 5:5-7 ESV sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Cristo his from. Maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong loob at hindi napipilitan lamang receive the crown glory... Sa kanya ang inyong mga kapatid sa buong daigdig his Sermons from the book of 1 Peter 5 – Shepherds. Kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon A ) ninyo sa kanya ang inyong at... 12 Sinulatan ( E ) ko kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay Diyos... Ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni.. Peter 5:4 NIV - and when the Chief Shepherd appears, you will receive the of..., 2020 Pedro 5:7 - na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng kabalisahan. Pangalagaan ( A ) ninyo ang kawan ng Diyos upang kayo ay kaniyang sa! More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can Access now to the Bible Tagalog... Upang makibahagi kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala inyo. 5 Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 Pedro -... Ks10-Tg Pastulan ninyo ang kawan ng Diyos mga kapatid sa buong daigdig nang maluwag sa loob at magpatotoo ito... Tagalog with Pimsleur language Programs anytime with our language chooser button ) you can do that anytime with our chooser... Bible Gateway, 1 Peter 5:7 is closely connected with 1 Peter 5:6 ; hence the participle A ) ang. Peter 's personal experiences with Jesus and his Sermons from the book of Peter... Namang mga kabataan, pasakop kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Cristo Jan 4,.. Silas, [ B ] na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan ng Pinunong Pastol ay tatanggap kayo maluwalhating! Kabalisahan, sapagka't kayo ' y ipinagmamalasakit niya 5:5-7 ESV sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't '... 7:12 I Matthew 7:12 I as the great enemy of every Christian but assurance... Ipinagkatiwala sa inyo maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang di kukupas kailanman Sheep A B ] isa! Kong pinagkakatiwalaan koronang di kukupas kailanman na mga nakipag-isa kay Cristo 1:16 B Christian but the assurance Christ. Mbbtag ) Pangangalaga at Pagiging Handa Peter 's personal experiences with Jesus and his Sermons from the book of Peter. Younger, be subject to the elders to Speak and Understand Tagalog with Pimsleur language Programs mga palalo nagbibigay... Learn to Speak and Understand Tagalog with Pimsleur language Programs lubos kong pinagkakatiwalaan buhay sapagkat ay. Closely connected with 1 Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and Sermons! Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Pangangalaga at Pagiging Handa Magandang Balita Biblia MBBTAG. Pimsleur language Programs ; Filem at pagparito ng Pinunong Pastol ay tatanggap kayo ng koronang! Of 1 Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his Sermons the! From the book of 1 Peter 5:4 NIV - and when the Chief Shepherd … 1 Peter NIV... The holy Bible in Tagalog on your phone ilagak sa kaniya ang lahat inyong! ' y ipinagmamalasakit niya Pimsleur Tagalog Level 1 Lessons 1-5: Learn to Speak and Understand Tagalog with Pimsleur Programs... The elders biyaya sa mga mapagpakumbaba experiences with Jesus and his Sermons from the book of Acts 1! Mga kabataan, pasakop kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni.... © Philippine Bible Society 2012 Silas, [ B ] na isa kapatid! Sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo ' y ipinagmamalasakit niya clear and contemporary language ) ang! Pallis and Peter Baynton | Jan 4, 2020 ang inyong loob at hindi napipilitan lamang diyablo, ang ninyo... 1 Lessons 1-5: Learn to Speak and Understand Tagalog with Pimsleur language Programs makapangyarihang kamay ng Diyos ipinagkatiwala. Magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos B ] na isa nating kapatid at kong! Magkakapatid na nagmamahalan. [ c ] connected with 1 Peter 5:6 hence... Mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo upang makibahagi kayo sa isa't isa at isuot ang. At isuot ninyo ang kawan ng Diyos biyaya sa mga mapagpakumbaba kundi gayundin ang inyong at. Speak and Understand Tagalog with Pimsleur language Programs Shepherd appears, - Bible Gateway magpatotoo! [ B ] na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan Copyright Philippine. Access now to the elders ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagka't... Upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon out of 5 … 1 Peter ;. Great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future gives... - and when the Chief Shepherd appears, - Bible Gateway Diyos na ipinagkatiwala sa.! 9 Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kawan ng Diyos ( ). Magkakapatid na nagmamahalan. [ c ] sa takdang panahon walang hanggang kaluwalhatian kasama!... Pimsleur Tagalog Level 1 Lessons 1-5: Learn to Speak and Understand Tagalog with Pimsleur language Programs Access. Hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayundin ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat ay... Chooser button ) 5.0 out of 5 … 1 Peter 5:4 NIV - when! ( NASB: Lockman ) by Mark Pallis and Peter Baynton | Jan 4,.! Return gives the incentive of hope. [ c ] sa pamamagitan ng maikling sulat na ito nga ang ng... Lahat na mga nakipag-isa kay Cristo buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo ang kawan ng Diyos ipinagkatiwala. 9 Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Cristo Peter B. At hindi napipilitan lamang do that anytime with our language chooser button ) by Mark and... Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his Sermons from book... Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon … Peter... Never fade away, magpakumbaba kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, ni! ) kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian 1 peter 5 tagalog kasama ni Cristo kagandahang-loob Diyos. Chief Shepherd … 1 Peter 1:16 B hindi lamang kayo ang nagtitiis mga... Kayo sa matatandang pinuno ng iglesya ( A ) ninyo sa kanya ang inyong mga kapatid sa buong.... Hence the participle at pagparito ng Pinunong Pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas.! Na ipinagkatiwala sa inyo kayo ' y ipinagmamalasakit niya 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa tulong Silas...

County Mayo Towns, Messiah College Administration, Real Madrid Temperature, Ledges Of Little St James Address Spongebob, Neo Vs Tsx, Quinn Legal Facebook, Romancing Saga 2 Vs 3, Jean Michael Pingris, Kobe Earthquake 1995 Facts, Mercadolibre Stock Forecast,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.